Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego pedagogicznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) na usługę pn.„Świadczenie poradnictwa specjalistycznego pedagogicznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Edycja II”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem narzędzia miniPortal dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Szczegóły w załączeniu.

10 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie poradnictwa specjalistycznego pedagogicznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Oborniki w latach 2014 - 2024

10 maja 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Oborniki w latach 2014 - 2024

Informacja dotycząca działalności i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w 2020 r.

10 maja 2021
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca działalności i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w 2020 r.